Prof. Dr. M.J. Paul: Theologie & evolutie

Prof. Dr. Mart Jan Paul is docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek. Meer... Lees verder →

Dr. P. De Jong: Eén waarheid, twee geloven

Dr. P. De Jong legt uit dat de wetenschap een groot gezag heeft gekregen: "Er zijn zelfs theologen die stellen dat wetenschap de harde, objectieve werkelijkheid levert en geloven in God maar subjectief is." Toch is er volgens Peter geen enkel wetenschappelijk feit dat in tegenspraak is met de Bijbel: "Sterker, de werkelijkheid om ons... Lees verder →

Drs. H. Hoogerduijn: Aardlagen & fossielen

Drs. Hans Hoogerduijn is ruim 30 jaar actief met aardwetenschappen. Hij heeft in deze periode onder meer studie gemaakt van de ijstijd, de riffen in het Devoon, de Alpen, de Grand Canyon, het Harzgebergte en de Cambrische explosie. Deze studies hebben twee fundamentele inzichten opgeleverd: "Allereerst blijkt uit een veelheid aan feiten dat in het... Lees verder →

R.N. Jorritsma (M.Sc.): Biologie & evolutie

"De meeste biologen onderschrijven de theorie dat alle organismen ter wereld afstammen van één gezamenlijke voorouder, die miljarden jaren geleden heeft geleefd." Evolutiebioloog R.N. Jorritsma (M.Sc.) legt uit dat er vele argumenten zijn voor deze zienswijze. Het krachtigste argument is volgens hem dat het patroon van overeenkomsten en verschillen tussen organismen precíes lijkt te passen... Lees verder →

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑