Prof. Dr. M.J. Paul: Theologie & evolutie

Prof. Dr. Mart Jan Paul is docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek. Meer... Lees verder →

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑