Waarom dit congres?

De evolutietheorie wordt in de media, musea, dierentuinen en in schoolboeken als een niet ter discussie staande waarheid gepresenteerd. Ze lijkt gebaseerd op keihard wetenschappelijk bewijs.

Ook veel christenen zijn tegenwoordig van mening dat God via evolutie het leven zou hebben geschapen; vanuit een eenvoudige bacterie zouden alle andere levensvormen zijn ontstaan.

Deze acceptatie van de evolutietheorie heeft grote gevolgen voor het lezen van de Bijbel en het christelijk geloof. De Bijbelse boodschap over de schepping, de zondeval, het ontstaan van lijden & dood en de zondvloed kan in het licht van de evolutietheorie niet meer letterlijk worden genomen. De evolutietheorie bepaalt nu hoe we op deze punten de Bijbel lezen. Het Scheppingscongres gaat in op deze ontwikkeling.

Centraal staat een kritische evaluatie van de evolutietheorie.

Vijf ervaren sprekers geven hierover lezingen. Vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderen ze deze thematiek. Met kennis op het gebied van theologie, wetenschapsfilosofie, geologie, paleontologie, biologie en biochemie wordt de evolutietheorie stevig aan de tand gevoeld.

Daarnaast komen feiten en argumenten aan de orde die pleiten voor de historiciteit van het Bijbelse scheppingsverhaal, een geplande schepping, de realiteit van een wereldwijde zondvloed en een korte chronologie van het leven op aarde.

We willen iedereen van harte uitnodigen voor dit congres.

Gefundeerde kennis over dit onderwerp is opbouwend voor je geloof.
Daarom willen we iedere geïnteresseerde van harte uitnodigen voor dit congres!
Deze dag is in het bijzonder een aanrader (of must?) voor predikanten, catecheten, kerkelijk werkers en docenten: Zij hebben vaak cruciale gesprekken, ook met jongeren, rondom schepping en de evolutieleer. Dit congres wil hen helpen om het Bijbelse scheppingsverhaal te verdedigen.

De kosten bedragen 10 euro, inclusief koffie/thee en lunch.
Studenten krijgen een speciale korting van 5 euro. Daarnaast ontvangen zij een gratis exemplaar van het monumentale studieboek van prof. S. Scherer; ‘Evolutie: Het nieuwe studieboek’.

Via deze link kunt u zich gelijk inschrijven.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑