Prof. Dr. M.J. Paul: Theologie & evolutie

Prof. Dr. Mart Jan Paul is docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek.

Meer informatie volgt binnenkort.

Functies
Hoogleraar Oude Testament – Evang. Theologische Faculteit (2002 – heden) – http://www.etf.nl
Eindredacteur Studiebijbel Oude Testament (2002 – heden) – www.studiebijbel.nl
Sr. docent Oude Testament – Christelijke Hogeschool Ede (2001 – heden) – www.che.nl
Hervormd predikant (1989 – heden)
Directeur-bestuurder Theologische Hogeschool van de Geref. Bond (THGB) (2015 – heden)

Terugkijken eerste congresdag

Presentatie eerste congresdag

Websites
http://www.MJPaul.nl/
https://etfleuven.academia.edu/MartJanPaul/
https://logos.nl/author/MartJan/

Reacties zijn gesloten.

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑