Drs. H. Hoogerduijn: Aardlagen & fossielen

Drs. Hans Hoogerduijn is ruim 30 jaar actief met aardwetenschappen. Hij heeft in deze periode onder meer studie gemaakt van de ijstijd, de riffen in het Devoon, de Alpen, de Grand Canyon, het Harzgebergte en de Cambrische explosie. Deze studies hebben twee fundamentele inzichten opgeleverd:

“Allereerst blijkt uit een veelheid aan feiten dat in het verleden de geologische processen (platentektoniek, sedimentatie, erosie, gebergtevorming) totaal anders verliepen dan tegenwoordig. Met hogere intensiteit en vele malen sneller.”

“Kortom: het gaat om high speed geologie en niet om de slow motion geologie, waar de mainstream wetenschap nog steeds dogmatisch aan vasthoudt.

Het catastrofale ontstaan van geologische verschijnselen in het verleden wordt door Hans verklaard met behulp van concepten als multiple impact events, runaway subduction, magmastormen, degassing earth, turbidieten en oceanic overturn.

Een tweede inzicht betreft de volgorde van de fossielen in de aardlagen:

“Het standaard beeld van het fossielenarchief is, dat groepen organismen opeens in de aardlagen opduiken (zgn. radiaties) zonder dat er overgangsvormen zijn naar levensvormen in lager gelegen gesteenten. Sterker nog: deze links ontbreken niet alleen, ze zijn compleet ondenkbaar!
Daarmee vormen de fossielen een krachtige ontkenning van Darwins macro-evolutie theorie: groepen organismen zijn niet geleidelijk uit elkaar ontwikkeld!

Wel zien we in de rotsen soortenzwermen opdoemen – plotselinge explosies van soorten binnen een bepaald geslacht van dieren of planten: Je komt bijvoorbeeld fossielen tegen van honderden soorten trilobieten of ammonieten of brachiopoden. Deze soortenzwermen wijzen op de realiteit van snelle micro-evolutie.”

Over bovenstaande inzichten weidt Hans tijdens zijn bijdrage aan het congres verder uit.


Terugkijken eerste congresdagWebsites
https://logos.nl/author/hans-hoogerduijn/

Reacties zijn gesloten.